Bosund Båt-, Fiske- och Jaktmuseum

Bosund Båt-, Fiske- och Jaktmuseum

Larsmo

Bosund Båt-, Fiske- och Jaktmuseum r.f. är en förening vars syfte är att samla in, bevara och förevisa traditionella allmogebåtar, fiskeutrustning, jaktredskap och andra maritima föremål som hör till det österbottniska kulturarvet.

Föreningen upprätthåller ett maritimt museum på ett naturskönt område med flertal byggnader såsom båthus, sjöbodar, skäristuga, saltmagasin och inte minst en större utställningshall där i huvudsak alla samlingarna finns. Museet upprätthålls helt med ideella krafter.

Öppet 15.6.2024 – 18.8.2024
Lör – sön kl. 16:00 – 20:00
Obs! Stängt: 22-23.6 och 13-14.7