Gamla hamn

Gamla hamn

Jakobstad

Gamla hamn och Kittholmen ligger ungefär en kilometer från Jakobstad centrum. Här låg Jakobstads hamn fram till 1800-talets mitt, med ett sjudande företagsliv kring den viktiga sjöfarten.

Idag är Gamla hamn främst ett omtyckt rekreationsområde med sandstrand, vacker skog, en stor lekpark, restaurang, campingområde, småbåtshamn och historien närvarande i de rödmålade båthusen och Skeppsgården med galeasen Jakobstads Wapen och krigsskadeståndsskonaren Vega.

Både barn och vuxna trivs i Snellman Park, lek- och motionsparken vid badstranden. På området finns också utegym, motionsbana, restaurang, kafé, gästhamn och camping. För familjens fyrbenta vänner finns en hundpark och egen simstrand i Gamla hamn.