Mässkär

Mässkär

Jakobstad

Ön Mässkär, som ligger 2 km utanför Ådö fiskehamn, är ett ståtligt exempel på den yttre skärgårdens skönhet.

På ön finns en f.d. lots- och sjöbevakningsstation som erbjuder allmänheten sina tjänster under namnet Mässkärs Naturstation med bl.a. restaurang, inkvartering och konferensutrymmen. På ön finns också en naturstig som innehåller presentation av skärgårdnaturen.

Till Mässkär kommer man sommartid med reguljär båttrafik. Vintertid tar man sig till Mässkär över isen.