Pedersöre Hembygdsmuseum.

Pedersöre Hembygdsmuseum.

Jakobstad

Pedersörenejdens Hembygdsmuseum finns i den gamla stenladugården vid Rosenlund, Trädgårdsgatan 6 i Jakobstad. I museet har samlats föremål från det gamla bondesamhället såsom gamla hästdragna jordbruksmaskiner samt utrustning och redskap som behövdes för boendet bl.a. för smörtillverkning och klädtillverkning. Antalet utställda museiföremål är ungefär 3000 st. Det äldsta utställningsföremålet i museet är en gammal handdriven kvarn från 1600-talet.
Själva byggnaden är en gråstensbyggnad från andra halvan av 1700-talet. I byggnadens gavel finns inhugget årtalet 1775. Byggnaden torde vara en av de äldsta bevarade stenladugårdarna i Finland.