• Start
  • Göra
  • Skata – Jakobstads gamla trähusstadsdel
Skata – Jakobstads gamla trähusstadsdel

Skata – Jakobstads gamla trähusstadsdel

Jakobstad

Norrmalm eller Skata är ett av Finlands största trähusområden.
Den första bosättningen på Norrmalm, som består av 40 kvarter, härstammar troligtvis från 1730-talet.

Skata var ända till senare hälften av 1800-talet ett område där främst sjömän och deras familjer bodde. Området blev ändå på 1890-talet snabbt till en arbetarstadsdel. Invånarna arbetade på intilliggande Strengbergs tobaksfabrik, som hade expanderat kraftigt och var stadens största arbetsgivare.

Skata skyddades med en stadsplan 1982 och har till största delen bevarats i dess ursprungliga form. Den skyddande stadsplanens huvudsyfte är att bevara den värdefulla miljön.

Idag är Skata ett av Jakobstads mest attraktiva bostadsområden.

Du kan enkelt bekanta dig med Skata genom att gå längs de smala gatorna och beundra områdets färggranna hus och lugna stämning.

Som avslutning på rundvandringen kan du njuta av idylliska vyer på kafé Skorpans terrass.

Jakobstads Turistinformation kan ordna guidade turer i området (reservation krävs).