• Start
  • Göra
  • Skolträdgården – En blomsteroas i norr
Skolträdgården – En blomsteroas i norr

Skolträdgården – En blomsteroas i norr

Jakobstad

Skolträdgården är värd att besöka alla årstider.
Från maj till senhöst bjuder den ca 1,35 hektar stora Skolträdgården på ett växelspel där blomster i olika färger och former outtröttligt tar över efter varandra.

Apotekaren Victor Schauman anlade år 1854 ett orangeri (växthus) och en handelsträdgård i Jakobstad. Hustrun Elise fortsatte verksamheten efter sin mans död. Genom olika donationer under åren 1915-1919 överlät deras arvingar detta orangeri med ca 1 ha tillhörande mark och betydande penningmedel till staden Jakobstad på villkor att en skolträdgård skulle anläggas på platsen.

Enligt § 1 i reglementet från år 1918 för den Schaumanska skolträdgården skall den ”främja undervisningen i botanik vid Svenska Realläroverket och stadens skolor samt hos ortbefolkningen väcka och utveckla sinnet för växtvärldens skönhet, under och nytta”.

Skolträdgården planerades av trädgårdsarkitekt Bengt Schalin och anlades under åren 1916-1932. Senare har smärre kompletteringar gjorts. På kartan är gränsen för den egentliga skolträdgården angiven med streckad linje.

År 1992 fick parken en permanent utescen för olika evenemang, där bland annat största delen av stadens årliga stora festligheter, Jakobs Dagar, går av stapeln. Ramper har byggts mellan parkens olika avdelningar för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att förflytta sig.